Skip to main content

Hlavní stránka

Milé častobořské děti, vážení rodiče, vedoucí a praktikanti, pracovníci tábora, zájemci o Častoboř !

Pro letošní rok jsme pro Vás připravili novou obsahovou strukturu našich stránek. Snažili jsme se strukturu co nejvíce zjednodušit, aby pro Vás byla jednoduchá a srozumitelná.

Pro všechny z Vás, kteří hledají konkrétní informace o táboře v roce 2017 slouží sekce „Rok 2017“. Zde doporučujeme začít stránkou „Důležité informace“, kde najdete kompletní přehled cen, termínů a informací o dopravě. Pokud chcete přihlásit dítě na tábor, doporučujeme následně otevřít stránku „Jak postupovat“, kde najdete přehledný soupis 6 kroků, které je třeba provést od přihlášení dítěte až po jeho odeslání na tábor.

Pro všechny nové zájemce o tábor, kteří si chtějí přečíst kdo jsme a jak náš tábor probíhá, jsme připravili sekce „O nás“ a „Průběh tábora“, kde najdete tyto informace hezky pohromadě.

Doufáme, že se Vám tato struktura bude líbit a že Vám usnadní orientaci na našich stránkách.

hlavni (18)