Skip to main content

Hlavní stránka

Milé častobořské děti, vážení rodiče, vedoucí a praktikanti, pracovníci tábora, zájemci o Častoboř !

Pro všechny z vás, kteří hledají konkrétní informace o táboře v roce 2018, slouží sekce „Rok 2018“. Zde doporučujeme začít stránkou „Důležité informace“, kde najdete kompletní přehled cen, termínů a informací o dopravě. Pokud chcete přihlásit dítě na tábor, doporučujeme následně otevřít stránku „Jak postupovat“, kde najdete přehledný soupis 6 kroků, které je třeba provést od přihlášení dítěte až po jeho odeslání na tábor.

Pro všechny nové zájemce o tábor, kteří si chtějí přečíst, kdo jsme a jak náš tábor probíhá, slouží sekce „O nás“ a „Průběh tábora“, kde najdete tyto informace hezky pohromadě.

hlavni (18)