Důležité informace 2018

Termíny turnusů

Pro rok 2018 připravujeme tři osmnáctidenní turnusy:

 • 1. turnus: 30. června (sobota) – 17. července 2018 (úterý)
 • 2. turnus: 18. července (středa) – 4. srpna 2018 (sobota)
 • 3. turnus: 5. srpna (neděle) – 22. srpna 2018 (středa)

Ceny a slevy

Cena poukazu 4.900 Kč (272 Kč/den) za osmnáctidenní pobyt na táboře pro rok 2018 (každý z nabízených turnusů)

Cena zahrnuje:

 • Ubytování na táboře
 • 5x denně strava (pití je k dispozici po celý den)
 • Nepřetržitě po celou dobu tábora:
  • Atraktivní program plný aktivit, soutěží a zábavy (včetně potřebného vybavení)
  • Dozor vedoucích a praktikantů na táboře
  • Zdravotní péče v případě potřeby (2 zkušení zdravotníci)
 • Výlety do nedalekého okolí, koupání a pádlování (včetně potřebného vybavení)
 • Základní pojištění dítěte proti úrazu
 • Dopravu do tábora a zpět z autobusového nádraží v Sedlčanech, kde probíhá předání dětí.
  • Nabízíme také dopravu z Prahy a zpět, tato doprava však není v ceně zahrnuta – více informací dole na stránce

Slevy

 • Sourozenecká – každý sourozenec sleva 200 Kč z ceny poukazu
 • Finanční dotace zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny (na vyžádání zašleme potvrzení nebo fakturu)

Platební pokyny

 • Do 14 dní od podání přihlášky je nutno uhradit za každé dítě zálohu 1.000 Kč. Tím je místo na táboře plně rezervováno.
 • Zbývající doplatek nutno zaplatit nejpozději měsíc před začátkem turnusu.
 • Platba se provádí převodem na účet (nebo v hotovosti u pokladny pobočky KB).
 • Očekáváme, že platba ve více splátkách bude prováděna jen ojediněle.
 • Číslo našeho účtu je 19-5629970277/0100.
 • Variabilní symbol a podrobné platební instrukce Vám přijdou po vyplnění přihlášky v potvrzujícím emailu.
 • Při platbě je nutné přesně vyplnit Variabilní symbol, vaše platba jinak nebude zaznamenána!

Stornopoplatky

 • Pobyt je odhlášen 30-16 dnů před začátkem turnusu: 500 Kč.
 • Pobyt je odhlášen 15 a méně dnů před začátkem turnusu: 1.000 Kč.
 • Dítě je odhlášeno ze zdravotních důvodů a je to doloženo lékařským potvrzením: vrací se platba na základě vzájemné dohody.
 • Dítě nastoupí později nebo odjede dříve ze zdravotních důvodů a je to doloženo lékařským potvrzením: vrací se platba na základě vzájemné dohody.
 • Dítě nastoupí později nebo odjede dříve z jiných důvodů (odjezd na dovolenou s rodiči, sportovní soustředění apod.): vrací se stravné za absentované dny.
 • Dítě způsobí škodu na majetku tábora či dopravním prostředku: rodiče jsou povinni ji uhradit.
 • Při hrubém narušení kázně a táborového řádu může být dítě odesláno domů bez finanční náhrady.

Doprava do tábora

Předání dětí může proběhnout na jednom ze dvou nástupních míst.

1) Doprava z autobusového nádraží Sedlčany (zahrnuta v ceně poukazu)
Většina dětí odjíždí do tábora autobusy z autobusového nádraží v Sedlčanech. Sem také přivezou autobusy děti při návratu z tábora. Tato doprava se nemusí hradit, je obsažena v ceně pobytu na táboře.

Místo předání: Autobusové nádraží Sedlčany (mapa ZDE – bude včas doplněna)

Odjezd na tábor (odevzdání dětí)

 • 1. turnus: 30. června 2018 (sobota) – dostavte se 11:00-11:15
 • 2. turnus: 18. července 2018 (středa) – dostavte se 11:00-11:15
 • 3. turnus: 5. srpna 2018 (neděle) – dostavte se 11:00-11:15

Příjezd z tábora (vyzvednutí dětí)

 • 1. turnus: 17. července 2018 (úterý) – dostavte se 11:15-11:30
 • 2. turnus: 4. srpna 2018 (sobota) – dostavte se 11:15-11:30
 • 3. turnus: 22. srpna 2018 (středa) – dostavte se 11:15-11:30

2) Doprava z autobusového nádraží v Praze Na Knížecí (nutno přiobjednat v přihlášce)

Pro děti z Prahy, jejího okolí a ze severních Čech jsou připraveny autobusy z autobusového nádraží Na Knížecí, Praha 5 (přímo u Ženských domovů, v těsné blízkosti stanice metra Anděl). Závazná objednávka těchto autobusů se provádí na přihlášce do tábora a je nutné ji uhradit nejpozději měsíc před nástupem do tábora společně s poukazem.

Autobusy na tomto nádraží jsou přistaveny na stanovišti označeném „Výstup“. Sem také přijedou autobusy s dětmi při cestě z tábora.

Ceny dopravy z Prahy na Častoboř a zpět:

Typ cesty:

1 dítě

2 sourozenci

3 sourozenci

4 sourozenci

Jedna cesta (Praha-Častoboř, nebo Častoboř – Praha):

200 Kč

300 Kč

400 Kč

500 Kč

Obě cesty (Praha – Častoboř – Praha)

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

*Pokud je jízda odhlášena 30. až 1. den před začátkem tábora, činí stornopoplatek polovinu stanovené ceny.

Místo předání dětí: Autobusové nádraží Praha, Na Knížecí (mapa ZDE – bude včas doplněna)

Odjezd na tábor (odevzdání dětí)

 • 1. turnus: 30. června 2018 (sobota) – dostavte se 9:00-9:15
 • 2. turnus: 18. července 2018 (středa) – dostavte se 9:00-9:15
 • 3. turnus: 5. srpna 2018 (neděle) – dostavte se 9:00-9:15

Příjezd z tábora (vyzvednutí dětí)

 • 1. turnus: 17. července 2018 (úterý) – dostavte se 12:30 – 12:45
 • 2. turnus: 4. srpna 2018 (sobota) – dostavte se 12:30 – 12:45
 • 3. turnus: 22. srpna 2018 (středa) – dostavte se 12:30 – 12:45
Na těchto stránkách používáme soubory Cookies, které nám umožňují upřesnit obsah. Procházením těchto stránek s tímto souhlasíte.