Skip to main content

Důležité informace 2017

Termíny turnusů

Pro rok 2017 připravujeme tři osmnáctidenní turnusy:

 • 1. turnus: 1. července (sobota) – 18. července 2017 (úterý)
 • 2. turnus: 19. července (středa) – 5. srpna 2017 (sobota)
 • 3. turnus: 6. srpna (neděle) – 23. srpna 2017 (středa)

Ceny a slevy

Cena poukazu 4.900 Kč (272 Kč/den) za osmnácti-denní pobyt na táboře pro rok 2017 (každý z nabízených turnusů)

Cena zahrnuje:

 • Ubytování na táboře
 • 5x denně strava (pití je k dispozici po celý den)
 • Nepřetržitě po celou dobu tábora:
  • Atraktivní program plný aktivit, soutěží a zábavy (potřebné vybavení, hřiště a sportovní pomůcky v ceně)
  • Dozor vedoucích a praktikantů na táboře
  • Zdravotní péče v případě potřeby (2 zkušení zdravotníci)
 • Výlety do nedalekého okolí, koupání a pádlování (potřebné vybavení v ceně)
 • Základní pojištění dítěte proti úrazu
 • Doprava z/do autobusového nádraží v Sedlčanech, kde probíhá předání dětí.
  • Nabízíme také dopravu z Prahy a zpět, tato doprava však není v ceně zahrnuta – více informací dole na stránce

Slevy

 • Sourozenecká – každý sourozenec sleva 200 Kč z ceny poukazu
 • Únorový bonus 400 Kč – každé dítě, které je přihlášeno a za něž je uhrazena záloha 1 000 Kč do konce února 2017
 • Finanční dotace zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny (na vyžádání zašleme potvrzení nebo fakturu)

Platební pokyny

 • Do 14 dní od podání přihlášky je nutno uhradit za každé dítě zálohu 1.000 Kč. Tím je místo na táboře plně rezervováno.
 • Zbývající doplatek nutno zaplatit nejpozději měsíc před začátkem turnusu.
 • Platba se provádí převodem na účet (nebo v hotovosti u pokladny pobočky KB).
 • Očekáváme, že platba ve více splátkách bude prováděna jen ojediněle.
 • Číslo našeho účtu je 19-5629970277/0100.
 • Variabilní symbol a podrobné platební instrukce Vám přijdou po vyplnění přihlášky v potvrzujícím emailu.
 • Při platbě je nutné přesně vyplnit Variabilní symbol, vaše platba jinak nebude zaznamenána!

Stornopoplatky

 • Pobyt je odhlášen 30-16 dnů před nástupem do tábora: 500 Kč.
 • Pobyt je odhlášen 16 a méně dnů před nástupem do tábora: 1.000 Kč.
 • Dítě je odhlášeno ze zdravotních důvodů a je to doloženo lékařským potvrzením: vrací se platba na základě vzájemné dohody.
 • Dítě nastoupí později nebo odjede dříve ze zdravotních důvodů a je to doloženo lékařským potvrzením: vrací se platba na základě vzájemné dohody.
 • Dítě nastoupí později nebo odjede dříve z jiných důvodů (odjezd na dovolenou s rodiči, sportovní soustředění apod.): vrací se stravné za absentované dny.
 • Dítě způsobí škodu na majetku tábora či dopravním prostředku: rodiče jsou povinni ji uhradit.
 • Při hrubém narušení kázně a táborového řádu může být dítě odesláno domů bez finanční náhrady.

Doprava do tábora

Předání dětí může proběhnout na jednom ze dvou nástupních míst.

Většina rodičů předává své děti na autobusovém nádraží v Sedlčanech. Odtud je pro děti zajištěna autobusová doprava do nedalekého tábora. Na stejném místě probíhá i převzetí dětí po skončení tábora. Tato doprava (tam i zpět) je součástí ceny poukazu – není třeba ji hradit.

Druhým nástupním místem je autobusové nádraží v Praze – Na knížecí. Z tohoto místa jsou pro děti zajištěné autobusy do tábora. Po skončení tábora jsou děti převezeny opět na toto nádraží. Využít lze jednu i obě cesty. Doprava z Prahy není součástí ceny poukazu. Je nutné ji závazně objednat a uhradit společně s přihláškou dítěte.

1) Doprava z autobusového nádraží Sedlčany
Většina dětí odjíždí do tábora autobusy z autobusového nádraží v Sedlčanech. Sem také přivezou autobusy děti při návratu z tábora. Tato doprava se nemusí hradit, je obsažena v ceně pobytu na táboře.

Místo předání: Autobusové nádraží Sedlčany (mapa ZDE – bude včas doplněna)

Příjezd na tábor (odevzdání dětí)

 • 1. turnus: 1. července 2017 (sobota) – dostavte se 11:15-11:30
 • 2. turnus: 19. července 2017 (středa) – dostavte se 11:15-11:30
 • 3. turnus: 6. srpna 2017 (neděle) – dostavte se 11:15-11:30

Odjezd z tábora (vyzvednutí dětí)

 • 1. turnus: 18. července 2017 (úterý) – dostavte se 11:15-11:30
 • 2. turnus: 5. srpna 2017 (sobota) – dostavte se 11:15-11:30
 • 3. turnus: 23. srpna 2017 (středa) – dostavte se 11:15-11:30

2) Doprava z autobusového nádraží v Praze Na Knížecí

Pro děti z Prahy, jejího okolí a ze severních Čech jsou připraveny autobusy z autobusového nádraží Na Knížecí, Praha 5 (přímo u Ženských domovů, v těsné blízkosti stanice metra Anděl). Závazná objednávka těchto autobusů se provádí na přihlášce do tábora a je nutné ji uhradit nejpozději měsíc před nástupem do tábora společně s poukazem.

Autobusy na tomto nádraží jsou přistaveny na stanovišti označeném „Výstup“. Sem také přijedou autobusy s dětmi při cestě z tábora.

Ceny dopravy z Prahy na Častoboř a zpět:

Typ cesty:

1 dítě

2 sourozenci

3 sourozenci

4 sourozenci

Jedna cesta (Praha-Častoboř, nebo Častoboř – Praha):

200 Kč

300 Kč

400 Kč

500 Kč

Obě cesty (Praha – Častoboř – Praha)

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

*Pokud je jízda odhlášena 30. až 1. den před začátkem tábora, činí stornopoplatek polovinu stanovené ceny.

Místo předání dětí: Autobusové nádraží Praha, Na Knížecí (mapa ZDE – bude včas doplněna)

Příjezd na tábor (odevzdání dětí)

 • 1. turnus: 1. července 2017 (sobota) – dostavte se 9:15-9:30
 • 2. turnus: 19. července 2017 (středa) – dostavte se 9:15-9:30
 • 3. turnus: 6. srpna 2017 (neděle) – dostavte se 9:15-9:30

Odjezd z tábora (vyzvednutí dětí)

 • 1. turnus: 18. července 2017 (úterý) – dostavte se 12:30 – 12:45
 • 2. turnus: 5. srpna 2017 (sobota) – dostavte se 12:30 – 12:45
 • 3. turnus: 23. srpna 2017 (středa) – dostavte se 12:30 – 12:45