Kompletní informace o táboře

Personální obsazení

"Cílem každého z nás je vytvořit pro děti takové zážitky a vzpomínky, které si s sebou, podobně jako my, ponesou po celý svůj život. Vždy je nám tou nejlepší odměnou, když se děti každoročně vrací a dávají nám svým zápalem do táborových her najevo, že tábor, který pro ně připravujeme, je tábor nejen náš, ale i jejich."

Náš tábor Častoboř se vyznačuje dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1973. V současné podobě, tak jak ho známe dnes, fungujeme od roku 1997. Od tohoto roku probíhá tábor ve třech turnusech, každý z nich trvá 18 dní. Každého turnusu se zúčastňuje zhruba 150 dětí ve věku 6 – 15 let. Děti jsou rozděleny dle pohlaví a věku do 12 oddílů po 10 – 15 členech. Každý oddíl má svého vedoucího, případně i praktikanta.

V každém turnusu je toto personální obsazení:

 • 1 hlavní vedoucí
 • 2 programoví vedoucí
 • 12 oddílových vedoucích
 • 12 praktikantů
 • 2 kvalifikovaní zdravotníci
 • 5 pracovníků v kuchyni
 • 1 hospodář

Při personálním obsazování tábora si zakládáme na našich osobních zkušenostech. Naším cílem je zachovat táborovou tradici a atmosféru, která zde odjakživa převládala. Proto vždy nabíráme nové praktikanty přednostně z řad odrostlých dětí, které si naším táborem prošly.

Díky tomu víme, že je na tyto jedince spolehnutí, a jsme si jisti, že budou táborový program pro děti připravovat se stejným nadšením, s jakým si ho do nedávna užívali s ostatními táborníky v oddílech. Teprve po několika letech na pozici praktikanta se posouvají na pozici oddílových vedoucích. Díky tomuto postupnému vývoji máme jistotu, že se na pozici vedoucího nedostane nikdo, kdo by pro to neměl vhodné předpoklady.

Postupně se z dětí, které jezdily pravidelně na náš tábor, vytvořila skvělá parta vedoucích stmelená nesčetnými zážitky (nejen) z letních prázdnin, radostnými vzpomínkami na táborová dobrodružství a spoustou elánu, který každoročně investují do přípravy táborových her a programu pro děti. Vždy, když připravujeme tento tábor, vycházíme z našich osobních zkušeností a vzpomínek. Snažíme se do každého táborového programu namíchat optimální kombinaci tradičních her a aktivit, které náš tábor provází již desítky let, stejně tak jako nové prvky programu a soutěže, které jej každoročně obohacují.

Program tábora

Základem programu každého turnusu je táborová hra, jejíž náměty bývají různorodé – od určitých epoch dějin až po novodobá témata. Tak se na táboře rozvíjí příběh o starých Egypťanech, Řecích, indiánech, zlatokopech, ale i pohádkových či filmových hrdinech, který je dětem prezentován řadou připravených tématických scének a společných akcí (na konkrétní výčet táborových témat z posledních let se můžete podívat v galerii). Děti se tak mohou v průběhu tábora například vypravit na návštěvu velkolepé egyptské pyramidy, kde se potkají se starodávným faraonem, nebo mohou společně se zlatokopy rýžovat zlato na břehu jezera.

Tématický táborový program je doprovázen řadou soutěží a napínavých klání. Obvykle je celý tábor rozdělen na dvě identické poloviny, které mají v rámci táborové hry protichůdný záměr. Díky tomu se tyto poloviny, skládající se každá ze 6 oddílů (3 věkové skupiny v rámci obou pohlaví), předhání v různých soutěžích a děti tak bojují nejen za svůj oddíl, ale i za polovinu, ke které jejich oddíl náleží. To pomáhá zvyšovat motivaci dětí a jejich zápal do táborové hry. Obě poloviny se tak v rámci „celotáborovky“ předhání, která objeví více ukrytých pyramid, nebo například která postaví delší železnici napříč americkým kontinentem (v závislosti na tématu celotáborové hry). V rámci jednotlivých soutěží se střetávají proti sobě oddíly stejné věkové kategorie z protichůdných polovin. Díky tomu je zajištěno, že bývají soutěže velmi napínavé a vyrovnané až do poslení chvilky :). Tématická skladba soutěží je velmi pestrá – od pohybových aktivit, her ve vodě, pádlování, dovednostních soutěží až po logické či kreativní hry.

I když je táborová hra dominantou programu, jsou pro děti připraveny další tradiční táborové aktivity: všestranné sportovní vyžití ve vodě i na hřištích, táborové ohně, táborová pouť, cesta pohádkovým lesem, obměny televizních soutěží, výlety a vycházky, putovní tábory, přenocování pod širákem. Je toho hodně – a nikdo nemá čas na to, aby se nudil.

Každý den bývá ukončený večerním nástupem, na kterém se vyhodnotí všechny soutěže, zazní bojové pokřiky jednotlivých oddílů a představí se program na další den. Je to sešlost všech dětí a vedoucích, kterou si nedovedeme už ani představit bez různých legrácek, kde mají své přirozené místo roztodivné scénky vedoucích a také jednotlivých oddílů a samozřejmě i zpěv a veselý taneční rej. A je nám hodně dobře, když dozní tóny písně „Vítá nás zas ta stará Častoboř“, která se stala hymnou tohoto krásného tábora.

Režim dne:

 • 8:00 – Budíček (v neděli a po nočních akcích v 8:30).
 • 8:30 – Snídaně
 • Dopolední soutěže/program
 • 12:30 – Oběd
 • Polední klid
 • Odpolední soutěže/program
 • 15:30 – Svačina
 • Odpolední soutěže/program
 • 18:30 – Večeře
 • 19:30 – Nástup
 • 20:00 – Druhá večeře (v závislosti na ukončení nástupu)
 • 21:00 – Večerka

Táborový řád

Značnou pozornost věnujeme tomu, aby si děti na táboře vzájemně pomáhaly, aby byly dobrými kamarády a snažily se být v chování pro ostatní vzorem. To je významný výchovný úkol, jehož pravidla formuluje Táborový řád. Tento dokument je vlastně pro děti morální apel, s kterým je v prvních dnech na táboře seznámí vedoucí oddílu.

Táborový řád:

 • Vedoucí mého oddílu zastupuje na táboře vlastně moje rodiče. Proto budu plnit všechny jeho požadavky a prokazovat mu úctu. Stejně tak se budu chovat vůči všem vedoucím, praktikantům a pracovníkům tábora.
 • Budu kamarádem všem členům svého oddílu a všem dětem na táboře. Dle potřeby jim budu pomáhat a snažit se, abych nevyvolával(a) spory a hádky. Cítím-­li, že je mi ubližováno, obrátím se ihned na svého vedoucího.
 • Vyvaruji se toho, abych se dopustil(a) šikanování, tj. abych úmyslně, opakovaně napadal(a), pomlouval(a) druhé děti, fyzicky jim ubližoval(a), bral(a) jim jejich věci nebo je ničil(a), nutil(a) je, aby mi posluhovali, a tak jim připravoval(a) fyzickou i duševní bolest.
 • Budu dbát o bezpečnost svou vlastní i svých kamarádů. Proto se budu chovat ukázněně při všech činnostech, zejména pak při koupání a pádlování, kde opomenutí požadavků vedoucího může mít vážné důsledky.
 • Budu se snažit, abych při všech činnostech vystupoval(a) aktivně, abych byl(a) iniciativní a abych pro vítězství svého oddílu či vyššího celku, k němuž náležím, dal(a) všechny své síly a schopnosti. Mou nejvyšší snahou je být ostatním vzorem a příkladem.
 • Budu důsledně dodržovat denní režim. Budu dodržovat vzorně nástupy a po večerce nebudu opouštět svou chatku či stan.
 • Budu dbát o svou hygienu a plnit v tomto směru požadavky vedoucích a zdravotníků. Budu provádět řádně ranní úklid chatky či stanu, udržovat v čistotě ešus, před každým jídlem si mýt ruce a budu dbát na čistotu a pořádek v táboře.
 • Budu šetřit zařízení tábora. Jsem si vědom(a) toho, že rodiče musí uhradit škodu, kterou jsem způsobil(a).
 • Budu chránit přírodu, její rostliny a živočichy. Nebudu se v lese chovat jako na ulici nebo na hřišti, nebudu ořezávat kůru ze stromů.
 • Jsem si vědom(a) toho, že na táboře je přísný zákaz konzumace alkoholických a jiných omamných a návykových látek.
 • Jsem si vědom(a) toho, že za vážné či opakované porušení pravidel táborového řádu mohu být vyloučen(a) z tábora.

Přijatá opatření před zahájením tábora 2020 - reakce na doporučení vlády pro pořádání dětských táborů:

Změna délky tábora

 • Zkrácení turnusu – Z důvodu vysokých nároků na kompletní dezinfekci všech prostor a vybavení mezi jednotlivými turnusy a na základě doporučení vyplývajícího z nařízení vlády jsme se rozhodli zkrátit turnus o 1 den, abychom mohli vše připravit a zabezpečit dle aktuálních doporučení.
  • Aktualizované termíny pro letošní rok najdete na stránce Aktuální rok.
 • Cena poukazu se tímto nemění – i přesto, že dojde ke zkrácení tábora o den, musíme ponechat cenu tábora neměnnou. Důvodů pro toto rozhodnutí je několik. Tábor jsme nuceni zkrátit, abychom zvládli zajistit kompletní dezinfekci před dalším turnusem, tedy na základě „našeho“ rozhodnutí. Proto budeme i v této situaci platit pronájem za celých 18 dní. Zároveň v táboře zůstane kompletní personál, aby tento úklid důkladně zajistil. Pro letošek navíc budeme kupovat veliké množství dezinfekcí, ochranných prostředků pro část personálu (marodka, kuchyně, hospodář), teploměry a musíme zajistit i další vybavení vyplývající z doporučení vlády. Jelikož provozujeme náš tábor neziskově, nemůžeme si bohužel dovolit investovat do tohoto vybavení nad rámec financí z letošních přihlášek. I když bychom Vám moc rádi vyšli vstříc a cenu poukazu za tento den snížili, nemůžeme si to vzhledem ke změně letošní situace a z výše uvedených důvodů dovolit. Doufáme, že tomuto rozhodnutí porozumíte. Pokud byste s tímto nesouhlasili, máte samozřejmě stále možnost děti bez postihu a jakýchkoliv výčitek odhlásit.
 • Aktualizované stornopodmínky – v souvislosti s letošní situací jsme aktualizovali storno podmínky pro letošní rok, které reflektují i teoretické nucené ukončení tábora z důvodu výskytu koronaviru. Prostudujte si prosím tyto podmínky níže na stránce.

 

Nová pravidla v souvislosti s koronavirem:

 • Epilepsie, alergie, dýchací potíže – Pokud Vaše dítě trpí na epilepsii, alergii, či má jakékoliv dýchací potíže, spadá do rizikové skupiny v souvislosti s koronavirem. Zvažte prosím důkladně, zda je opravdu vhodné poslat je vzhledem k letošní situaci na tábor do většího kolektivu dětí.
 • Letošní lékařské potvrzení – přestože standardně platí lékařské potvrzení 2 roky, budeme letos vyžadovat lékařské potvrzení aktuální. Nezapomeňte si prosím zajistit toto potvrzení před odjezdem na tábor.
 • Zákaz účasti s teplotou či příznaky koronaviru – před vstupem do autobusu bude probíhat měření teploty. Pokud se u dítěte projeví teplota, nebo bude vykazovat příznaky koronaviru, nebude mu na tábor umožněn přístup.
 • Do autobusu pouze v roušce – Nástup do autobusu bude umožněn dětem pouze v roušce.
 • Zákaz návštěv v průběhu tábora – chápeme, že byste se rádi přijeli podívat na své děti, ale pro letošní tábory je důrazně doporučena kompletní izolace od okolního světa, aby se minimalizovala rizika nákazy „z venku“ v průběhu tábora. Proto pro letošek nebude možné přijet děti v průběhu tábora navštívit.
 • Zákaz odjezdu a opětovného příjezdu – ze stejných důvodů viz výše nebude možné odvézt a opětovně vrátit dítě na tábor.
 • Odjezd z tábora v případě podezření – Pokud by se náhodou projevilo u kohokoliv v průběhu tábora podezření na nákazu, nařizuje nám hygiena poslat toto dítě do domácí péče – kdy praktický lékař následně rozhodne, zda poslat dítě na koronavirový test či nikoliv.
 • Potvrzený výskyt viru – Pokud se u kohokoliv z tábora potvrdí v průběhu tábora nákaza koronavirem, bude daný turnus okamžitě ukončen.
 • Rodič po celou dobu k dispozici – Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby byl zodpovědný zástupce za dítě (rodič uvedený na přihlášce) po celou dobu tábora k dispozici a v případě potřeby odvezl dítě z tábora.
  • V případě ukončení celého turnusu bychom se samozřejmě pokusili zajistit dopravu z tábora na odběrná místa (nemůžeme to ovšem 100% zaručit dopředu – museli bychom v takové situaci operativně zjišťovat kapacity přepravců).
 • Informativní povinnost – Pokud se projeví nákaza u účastníka tábora (buď předčasně přivezeného do domácí péče, nebo po ukončení tábora do 14 dnů od příjezdu z tábora), má zákonný zástupce povinnost o tomto neprodleně informovat hygienickou stanici a vedení tábora.
 • Povinná karanténa – Dále upozorňujeme, že v případě výskytu koronaviru na táboře, bude nejspíš pro účastníky tábora nařízená 14denní karanténa (bude posouzeno hygienickou stanicí).

Přijatá preventivní hygienická opatření pro rok 2020

Ochrana pro minimalizaci rizik v souvislosti s šířením koronaviru:

 • Uzavření tábora vůči veřejnosti – do tábora nebudou smět vstupovat žádní externí návštěvníci.
 • Pravidelné měření teploty – minimálně 1x denně bude dětem měřena teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Pravidelná dezinfekce a mytí rukou – po celém táboře (především u hlavních budov, kuchyně, korýtek, WC) budou rozmístěny dezinfekční prostředky a tekuté mýdlo, aby si mohly děti pravidelně čistit ruce. Povinná dezinfekce rukou bude probíhat před každým jídlem a každou společnou akcí oddílu a samozřejmě i po použití WC.
 • Pravidelná dezinfekce a úklid tábora – pro letošní rok jsme na každém turnuse určili osobu pověřenou pravidelným a důkladným úklidem společných prostor (zejména pak sociálních zařízení), kde bude úklid probíhat pravidelněji a s využitím dezinfekčních prostředků.
 • Rozdělení dětí do oddílů – při rozdělování do oddílů budeme letos dbát na to, aby mohly oddíly fungovat jako uzavřené skupiny. Budeme dbát více na to, aby vyšlo rozdělení dětí i podle počtu chatek v jednotlivých podkovách. Z toho důvodu letos opravdu nemůžeme zajistit, aby byli kamarádi či sourozenci spolu v chatce či oddílu.
 • Separace oddílů – v průběhu tábora se budeme snažit jednotlivé oddíly (dvojoddíly soupeřící proti sobě) držet od sebe odděleně. Prosím apelujte na své děti, aby toto opatření dodržovaly – pomůže nám to minimalizovat rizika přenosu nákazy, pokud by ji na tábor někdo přivezl. Toto opatření se týká nejen organizované části programu, ale i volnočasových aktivit v průběhu poledního klidu či mezi jednotlivými programovými bloky.
 • Rozdělení vydávání jídla na více běhů – pro letošní rok budeme rozdělovat stravování dětí na více směn, abychom minimalizovali počet dětí v jídelně během hlavních jídel. I v průběhu stravování se budeme snažit separovat od sebe jednotlivé oddíly/dvojoddíly.
 • Zrušení návštěv u Bobra (stánek s občerstvením) – z důvodu omezení kontaktu s okolím tábora nebudou děti letos moci využívat stánek s občerstvením u bobra. I přesto prosím pošlete dětem kapesné jako obvykle. V průběhu tábora vymyslíme nějakou alternativu, jak dětem umožnit občasné nákupy zmrzliny či pamlsků.
 • Poštovní balíčky – balíčky budeme dětem předávat až po 24 hodinách (odstavení může přispět k zahubení případných virů na obalech). Pro jistotu upozorňujeme, abyste nedávali do balíčků žádné potraviny, které by se mohly zkazit.
 • Opatření pro pracovníky tábora – samozřejmě budou obdobná pravidla letos platit i pro všechny naše pracovníky. Zvýšená hygienická opatření se zavádí pro všechny skupiny pracovníků, tak aby chránili sebe i děti. Pokud bude některý pracovník opouštět tábor (zejména se jedná o hospodáře, který jezdí pro potraviny), bude tak činit s respirátorem, aby se nemohl mimo tábor nakazit. Kvalitní ochranné prostředky budou mít k dispozici samozřejmě i zdravotníci. Dále budou v táboře k dispozici dostatečné zásoby jednorázových hygienických prostředků, které budeme využívat pro potřebné situace. I tak prosíme, aby si každé dítě dovezlo některé vlastní prostředky, tak jak je to popsáno v letošní dokumentaci.

Co vzít s sebou

Zvýšené požadavky na vybavení dětí v roce 2020 – hygienická opatření:

 • Dezinfekční gel na ruce – přestože budeme kupovat veliké množství dezinfekce na prostory, vybavení, prádlo, i na ruce, která bude umístěna u WC, korýtek, jídelny, marodky je nezbytné, aby si každé dítě dovezlo i vlastní dezinfekční gel na ruce. Stačí klidně menší cca 100-200ml balení, které bude mít dítě k dispozici ve stanu.
 • Roušky ideálně na gumičku – minimálně 10 textilních či jednorázových roušek na dítě (preventivní zásoba, pokud by bylo potřeba brát si v nějakých případech roušku).
 • Pytel/tašku na použité roušky – pouze na roušky (ne na špinavé prádlo)
 • Vlastní ručník na ruce – z důvodu hygieny nelze letos používat společný ručník na sociálních zařízeních
 • Povinně podepsané ešusy a další části nádobí – pokud nebude toto vybavení podepsané, podepíše ho vedoucí oddílu první den lihovou fixou. Nechceme ničit Vaše vybavení, zvláště pokud bude nové, ale je nezbytné, aby nedocházelo k záměně ešusů a dalšího jídelního vybavení mezi dětmi (z důvodu případné nákazy).
 • Vlastní prostěradlo – mezi turnusy budeme muset letos provádět spousta „opatření“ navíc a obáváme se, že bychom nestihli provést kompletní čištění a dezinfekci prostěradel.

Doporučujeme vzít s sebou:

 • šněrovací boty  (pro vycházky do lesa)
 • sportovní obuv
 • staré tenisky, páskové sandály (pro soutěže ve vodě)
 • ponožky, spodní prádlo, kapesníky, trička, trenýrky, svetr (mikinu)
 • pláštěnku do deště (nepromokavou bundu)
 • čepici, šátek, plavky, ručníky
 • tmavé brýle, opalovací krém, batůžek (pro jídlo a pití při vycházkách)
 • kapesní svítilnu, láhev na pití, psací potřeby, kapesní nůž, kapesné cca 400 Kč
 • průkaz zdravotního pojištění (kopie), užívané léky
 • pro stravování je nutná  jídelní souprava (ešus), příbor a kelímek
 • vlastní spacák (v případě nutnosti je možné si jej zapůjčit i v táboře)
 • polštář(ek) na spaní
 • vhodné jsou hudební nástroje a fotoaparát (ne drahé), karetní hra
 • dražší oblečení označte jménem dítěte (stačí fixem)
 • pohledy, obálky, známky, baterie do svítilen si mohou děti koupit na táboře

Doporučujeme nechat doma:

 • mobily
 • šperky
 • drahé hodinky
 • elektronické přehrávače
 • rybářské potřeby

Nemůžeme zabezpečit jejich úschovu, a proto také nebereme zodpovědnost za jejich poškození, ztrátu nebo zcizení.

Stravování na táboře

Denně se podává pět jídel: snídaně s teplým nápojem, teplý oběd, svačina, teplá večeře, druhá večeře. Pokud jde o pitný režim, je v jídelně stále uzavřená nerezová nádoba s čajem nebo šťávou a samozřejmě je neustále k dispozici pitná voda. Jídla připravuje tým pěti kuchařek (kuchařů): hlavní kuchařka, dvě kuchařky a dvě pomocné kuchařky. Funkci hlavní kuchařky vykonávají kvalifikované pracovnice, které vaří a nebo vařily ve školních jídelnách a mají dlouholetou praxi v přípravě jídel pro děti.

Kuchyň má veškeré potřebné vybavení na přípravu jídla pro daný počet strávníků a během léta v ní provádí Okresní hygienická stanice několikrát kontrolu.

Děti si musí přivézt na tábor sadu jídelních misek (malý ešus-polévka, velký ešus-hlavní jídlo, víčko-salát, kompot) s příborem, kelímkem na nápoje a utěrkou. Udržování jídelní soupravy v čistotě je součástí jejich táborové výchovy k hygieně.

Zdrojem pitné vody na táboře je vlastní studna s velmi vydatným a kvalitním pramenem. Vzorek odebrané vody musí být před táborem předložen ke schválení okresní hygienické stanici, jinak by tábor nemohl být zahájen.

Zdravotní péče a hygiena

Za zdravotní péči a hygienu zodpovídají dva kvalifikovaní zdravotníci. Jejich úkolem je prevence, která vede ke snížení onemocnění a úrazů. Ošetřují na táboře drobná zranění a nemoci, se závažnějšími případy se obracejí na Sedlčanskou či Příbramskou nemocnici. Rovněž se podílejí na zdravotní osvětě mezi dětmi.

První den na táboře se dostaví děti v oddílech ke zdravotnímu filtru. Při této prohlídce je hlavní pozornost soustředěna na cizopasníky ve vlasech dětí, na možné zdroje infekčních krčních onemocnění a na kožní nemoci či defekty. Zároveň zdravotníci u každého dítěte zjišťují, jaké mají zdravotní potíže, jaké léky používají a zajišťují jejich řádnou aplikaci. Pokud je nutné, provádí se zdravotní filtr i v průběhu tábora. Při vážnějším úrazu či onemocnění informují zdravotníci rodiče dítěte a domluví další postup při léčení.

Možnost denního koupání v přehradě a sprchy s teplou vodou přispívají k dobré úrovni v oblasti hygieny. Oddíloví vedoucí i zdravotníci dbají u dětí na dodržování hygienických zásad (především pak u těch nejmenších).

Při nástupu do tábora je nutno u autobusu odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzuje rodič, je součástí přílohy č.1) a Posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzuje dětský lékař). Bez těchto dokumentů nemůže být dítě do tábora přijato. Oba dokumenty jsou ke stažení v sekci přihláška.

Jestli bylo dítě před táborem na Škole v přírodě, museli rodiče rovněž předložit Posudek o zdravotní způsobilosti. Tento doklad má platnost 24 měsíců. Je možné tedy tento doklad (jeho kopii) předložit i pro tábor.

Vybavení tábora

Děti jsou ubytovány v 35 dvoulůžkových stanech s dřevěnou podlážkou a podsadou a v 55 dvoulůžkových chatkách. V prostorách stanů a v každé podkově chatek (uskupení 8 chatek) jsou umístěny stoly s lavicemi pro odpočinek dětí, psaní dopisů, kreslení a rukodělné práce.

V táboře jsou 4 elektrifikované budovy: nová klubovna, stará klubovna, jídelna s kuchyní a ošetřovna s ubytováním pracovníků tábora. Dvě místnosti v nové klubovně, veranda staré klubovny a jídelna mohou posloužit jako úkryt při dlouhotrvajícím dešti a probíhá v nich také „mokrý program“.

Prostorná travnatá louka u vody je určena nejen k opalování, ale také ke sportovním soutěžím a hrám. Fotbálek, volejbal či vybíjenou si děti mohou zahrát na dvou volejbalových hřištích, která jsou umístěna přímo v areálu tábora. Na verandě staré klubovny jsou připraveny dva stoly pro stolní tenis. K zapůjčení je pro děti připravené různé sportovní vybavení (balóny na fotbal, volejbal a vodní sporty, létající talíře, vybavení na badminton, líný tenis, stolní tenis a mnoho dalších sportů a aktivit).

Na boční stěně jídelny je umístěna 6 m vysoká horolezecká stěna. Za oběma klubovnami je instalována opičí dráha a různé lanové prolézačky. Přes bramborovou zátoku (na jejích březích se škrábou brambory) jsou upevněna lana pro její přechod. Na pláži u vody možno přecházet slackline. Nutno připomenout, že využívání těchto zařízení se provádí organizovaně za účasti vedoucího oddílu, který zodpovídá za bezpečnost dětí. Tak např. přechod bramborové zátoky nesmí provádět oddíly malých dětí.

Výhodná poloha tábora u Slapské přehrady umožňuje skvělé sportovní vyžití u vody, která je několik kroků od chatek a stanů. Jde především o organizované koupání dětí a pádlování v oddílech za dozoru vedoucích oddílů a při využití všech pravidel bezpečnosti dětí. K pádlování je tábor vybaven 9 osmimístnými pramicemi s pádly a dostatečným množstvím certifikovaných plovacích vest.

Na to, jak to v táboře vypadá, se můžete podívat v naší galerii.

Storno podmínky

 • pobyt je odhlášen 30-16 dnů před nástupem do tábora:  500 Kč (toto neplatí pro 1. turnus v roce 2020, kdy se čekalo na informace v souvislosti s koronavirem)
 • pobyt je odhlášen 16 a méně dnů před nástupem do tábora:  1 000 Kč
 • dítě je odhlášeno ze zdravotních důvodů a je to doloženo lékařským potvrzením: vrací se platba na základě vzájemné dohody
 • dítě nastoupí později nebo odjede dříve ze zdravotních důvodů a je to doloženo lékařským potvrzením: vrací se poměrná platba na základě vzájemné dohody
 • dítě nastoupí později nebo odjede dříve z jiných důvodů (odjezd na dovolenou s rodiči, sportovní soustředění apod.): vrací se stravné (100 Kč / den) za absentované dny
 • dítě způsobí škodu na majetku tábora či dopravním prostředku: rodiče jsou povinni ji uhradit
 • při hrubém narušení kázně a táborového řádu může být dítě odesláno domů bez finanční náhrady

 

 • Pro rok 2020: Pokud by došlo k nucenému ukončení tábora z důvodu výskytu koronaviru – vracíme 250Kč/den (stravné + ubytování + režie bez fixních poplatků) za absentované dny. Pokud by náhodou došlo k ukončení tábora např. již v prvním týdnu, vraceli bychom částku na den o trochu vyšší.

Okolí tábora

„… stranou veškeré civilizace, uprostřed nádherných lesů. Kouzelné místo s jedinečnou příležitostí pro koupání, pádlování a pobyt v lese. Dlouholetá tradice, atraktivní táborový program s táborovou hrou plnou napínavých soutěží, romantických výprav a nezapomenutelných dobrodružství…“

….. Častoboř se nachází asi 60 km jižně od Prahy v sousedství přírodní rezervace Bílé skály, pod mohutným temenem vrchu Drbákov, který je se svou výškou 490 m.n.m. nejvyšším kopcem této části Povltaví…..

….. toto území patřívalo k velkostatku Nalžovice a jeho majitelé nazvali někdy v 19. století jednu ze zdejších vyhlídek Albertovou skálou, proto se dnes můžeme setkat na mapách i s tímto označením…..

….. pod samotným vrcholem Drbákov leží Oboz, místně Voboz, měl před zatopením 16 chalup, dnes slouží jako rekreační středisko. Největší pozoruhodností Obozu byla jeho patrová solnice s mansardovou střechou. Také zde býval přívoz směřující k vísce Smilovice, která byla zmiňována už v roce 1045. Zde u jednoho mlýna na Čelinském potoce stávala už v 16 st. puchýrna na zlatou rudu která se tu v Psích horách až donedávna těžila…..

…. ještě dále proti proudu leží prastarý přechod přes Vltavu – Cholín. Cesta zvaná Sedlčanská byla známa už od nepaměti. Stával tu mlýn, který byl později přestavěn na široko daleko vyhlášenou koželužnu. Cholínský přívoz býval shromaždištěm hokynářek ze Sedlčanska, jež zde usedaly na vory, aby svou drůbež, máslo a další zboží dopravily do Prahy …..

….. svahy na pravém břehu se výrazně snížily a naopak na levém zvýšily. Způsoboval to další rozsáhlý ohyb řeky. Na jejím pravém břehu vznikly polnosti patřící k dvoru Častoboř zmiňovaném v latinské listině již v roce 1251. Byl tu rozsáhlý ovčín a na vltavských březích vládla pravá pastýřská idyla. Dvorec zmizel pod hladinou Slapské přehrady a na jeho nejvýše položených pozemcích byla v roce 1957 založena dnešní rekreační oblast Častoboř. Nejprve to byl stanový tábor TJ Tatran Sedlčany, později přibyla stálá rekreační zařízení podniků STROS Sedlčany (dnes MÚ Sedlčany) a BSS Brandýs nad Labem. Před rokem 1989 byla rekreační oblast využívána výhradně pro dětskou rekreaci. Tábor TJ Tatran Sedlčany je takto využíván dodnes…..

….. jiným magnetem pro ctitele přírody byl před zatopením Sejcký ostrov s písečnými plážemi, asi kilometr po proudu od Častoboře. Tam už před první světovou válkou Svojsíkovi stoupenci vztyčili stany a zažehli táborové ohně a vedle skautů tu pak tábořili i kanoisté…..

…. nedaleko se nachází keltské oppidum Hrazany. Toto místo, ideální pro rozsáhlé opevnění, si ve století předcházejícím narození Krista vyhlédli Keltové, kteří tehdy naši zem obývali. Při vykopávkách v letech 1950 až 1963 archeologové odhalili podstatný díl dvoukilometrové hradby a zbytky prozrazující práci starých řemeslníků – tkalců, kovolijců, šperkařů ……

Historie tábora

V roce 1955, kdy byla vystavěna Slapská přehrada, se členové turistického oddílu ze Sedlčan podíleli na vybudování turistické základny v Zámecké oboře na Červeném Hrádku. Tu v roce 1956 přestěhovali pod Hrazany na tábořiště Žlíbek a konečně v roce 1957 ji umístili na svah na pravém břehu, pod kterým byla zatopena zemědělská usedlost Častoboř. Takové jsou počátky dětského tábora u Žraločí zátoky.

Výstavba tábora vrcholí v roce 1966, kdy je postavena nová kuchyně s jídelnou, budova pro ošetřovnu a klubovna. Tábor má 55 stanů. Jeho majitelem se stává TJ Tatran Sedlčany, která zde provozuje tři třítýdenní turnusy. V současné době má tábor dvě klubovny, 35 dvoulůžkových stanů s podsadou a 55 dvoulůžkových chatek. V blízkosti tábora u Žraločí zátoky provozovaly své tábory firmy STROS Sedlčany a BSS Brandýs nad Labem.

Od roku 1978 začíná ve třetím turnusu dlouhodobě pracovat jako hlavní vedoucí Jarda Mucha, kolem něhož se vytvořila skupina vedoucích, tzv. stará garda, na jejíž práci dnes navazujeme. Po roce 1989 se změnou politických a hospodářských poměrů přestává TJ Tatran provozovat tábor a pronajímá ho. V roce 1995 pracovníci staré gardy pronajímají Častoboř na celé prázdniny a provozují zde tři osmnáctidenní turnusy. V roce 1997 je z iniciativy Jardy Muchy založena nezisková organizace Občanské sdružení Častoboř, která zajišťuje programovou, personální, hospodářskou a finanční náplň všech turnusů. Na základě nového Občanského zákoníku byla tato nezisková organizace v roce 2015 přejmenována na Dětský tábor Častoboř, zapsaný spolek, a je registrována u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 8055. Pro dětskou rekreaci pronajímá na měsíc červenec a srpen u TJ Tatran Sedlčany tábor Častoboř s veškerým vybavením.

V roce 2014 se na Častoboři natáčel film Vybíjená režiséra Petra Nikolaeva, na motivy stejnojmenného románu Michala Viewegha z roku 2004.

Na těchto stránkách používáme soubory Cookies, které nám umožňují upřesnit obsah. Procházením těchto stránek s tímto souhlasíte.