O nás

„….. stranou veškeré civilizace, uprostřed nádherných lesů. Kouzelné místo s jedinečnou příležitostí pro koupání, pádlování a pobyt v lese. Dlouholetá tradice, atraktivní táborový program s táborovou hrou plnou napínavých soutěží, romantických výprav a nezapomenutelných dobrodružství…..“

Náš tábor Častoboř se vyznačuje dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1973. V současné podobě, tak jak ho známe dnes, fungujeme od roku 1997. Od tohoto roku probíhá tábor ve třech turnusech, každý z nich trvá 18 dní. Každého turnusu se zúčastňuje zhruba 150 dětí ve věku 6 – 15 let. Děti jsou rozděleny dle pohlaví a věku do 12 oddílů po 10 – 15 členech. Každý oddíl má svého vedoucího, případně i praktikanta.

V každém turnusu je toto personální obsazení:

  • 1 hlavní vedoucí
  • 2 programoví vedoucí
  • 12 oddílových vedoucích
  • 8 praktikantů
  • 2 kvalifikovaní zdravotníci
  • 5 pracovníků v kuchyni
  • 1 hospodář

Při personálním obsazování tábora si zakládáme na našich osobních zkušenostech. Naším cílem je zachovat táborovou tradici a atmosféru, která zde odjakživa převládala. Proto vždy nabíráme nové praktikanty přednostně z řad odrostlých dětí, které si naším táborem prošly. Díky tomu víme, že je na tyto jedince spolehnutí, a jsme si jisti, že budou táborový program pro děti připravovat se stejným nadšením, s jakým si ho do nedávna užívali s ostatními táborníky v oddílech. Teprve po několika letech na pozici praktikanta se posouvají na pozici oddílových vedoucích. Díky tomuto postupnému vývoji máme jistotu, že se na pozici vedoucího nedostane nikdo, kdo by pro to neměl vhodné předpoklady.

Postupně se z dětí, které jezdily pravidelně na náš tábor, vytvořila skvělá parta vedoucích stmelená nesčetnými zážitky (nejen) z letních prázdnin, radostnými vzpomínkami na táborová dobrodružství a spoustou elánu, který každoročně investují do přípravy táborových her a programu pro děti. Vždy, když připravujeme tento tábor, vycházíme z našich osobních zkušeností a vzpomínek. Snažíme se do každého táborového programu namíchat optimální kombinaci tradičních her a aktivit, které náš tábor provází již desítky let, stejně tak jako nové prvky programu a soutěže, které jej každoročně obohacují.

Cílem každého z nás je vytvořit pro děti takové zážitky a vzpomínky, které si s sebou, podobně jako my, ponesou po celý svůj život. Vždy je nám tou nejlepší odměnou, když se děti každoročně vrací a dávají nám svým zápalem do táborových her najevo, že tábor, který pro ně připravujeme, je tábor nejen náš, ale i jejich.


Vedení tábora
Organizačně fungujeme jako „Dětský tábor Častoboř, zapsaný spolek“ a jsme registrováni u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 8055.

Vedení tábora se skládá z osmičlenné členské schůze, která se věnuje strategickému rozvoji tábora, náboru dětí, personálnímu zajištění a dalším provozně-organizačním oblastem.


Historie tábora
V roce 1955, kdy byla vystavěna Slapská přehrada, se členové turistického oddílu ze Sedlčan podíleli na vybudování turistické základny v Zámecké oboře na Červeném Hrádku. Tu v roce 1956 přestěhovali pod Hrazany na tábořiště Žlíbek a konečně v roce 1957 ji umístili na svah na pravém břehu, pod kterým byla zatopena zemědělská usedlost Častoboř. Takové jsou počátky dětského tábora u Žraločí zátoky.

Výstavba tábora vrcholí v roce 1966, kdy je postavena nová kuchyně s jídelnou, budova pro ošetřovnu a klubovna. Tábor má 55 stanů. Jeho majitelem se stává TJ Tatran Sedlčany, která zde provozuje tři třítýdenní turnusy. V současné době má tábor dvě klubovny, 35 dvoulůžkových stanů s podsadou a 55 dvoulůžkových chatek. V blízkosti tábora u Žraločí zátoky provozovaly své tábory firmy STROS Sedlčany a BSS Brandýs nad Labem.

Od roku 1978 začíná ve třetím turnusu dlouhodobě pracovat jako hlavní vedoucí Jarda Mucha, kolem něhož se vytvořila skupina vedoucích, tzv. stará garda, na jejíž práci dnes navazujeme. Po roce 1989 se změnou politických a hospodářských poměrů přestává TJ Tatran provozovat tábor a pronajímá ho. V roce 1995 pracovníci staré gardy pronajímají Častoboř na celé prázdniny a provozují zde tři osmnáctidenní turnusy. V roce 1997 je z iniciativy Jardy Muchy založena nezisková organizace Občanské sdružení Častoboř, která zajišťuje programovou, personální, hospodářskou a finanční náplň všech turnusů. Na základě nového Občanského zákoníku byla tato nezisková organizace v roce 2015 přejmenována na Dětský tábor Častoboř, zapsaný spolek, a je registrována u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 8055. Pro dětskou rekreaci pronajímá na měsíc červenec a srpen u TJ Tatran Sedlčany tábor Častoboř s veškerým vybavením.

V roce 2014 se na Častoboři natáčel film Vybíjená režiséra Petra Nikolaeva, na motivy stejnojmenného románu Michala Viewegha z roku 2004.


Okolí tábora

….. stranou veškeré civilizace, uprostřed nádherných lesů. Kouzelné místo s jedinečnou příležitostí pro koupání, pádlování a pobyt v lese. Dlouholetá tradice, atraktivní táborový program s táborovou hrou plnou napínavých soutěží, romantických výprav a nezapomenutelných dobrodružství….

….. Častoboř se nachází asi 60 km jižně od Prahy v sousedství přírodní rezervace Bílé skály, pod mohutným temenem vrchu Drbákov, který je se svou výškou 490 m.n.m. nejvyšším kopcem této části Povltaví…..

….. toto území patřívalo k velkostatku Nalžovice a jeho majitelé nazvali někdy v 19. století jednu ze zdejších vyhlídek Albertovou skálou, proto se dnes můžeme setkat na mapách i s tímto označením…..

….. pod samotným vrcholem Drbákov leží Oboz, místně Voboz, měl před zatopením 16 chalup, dnes slouží jako rekreační středisko. Největší pozoruhodností Obozu byla jeho patrová solnice s mansardovou střechou. Také zde býval přívoz směřující k vísce Smilovice, která byla zmiňována už v roce 1045. Zde u jednoho mlýna na Čelinském potoce stávala už v 16 st. puchýrna na zlatou rudu která se tu v Psích horách až donedávna těžila…..

…. ještě dále proti proudu leží prastarý přechod přes Vltavu – Cholín. Cesta zvaná Sedlčanská byla známa už od nepaměti. Stával tu mlýn, který byl později přestavěn na široko daleko vyhlášenou koželužnu. Cholínský přívoz býval shromaždištěm hokynářek ze Sedlčanska, jež zde usedaly na vory, aby svou drůbež, máslo a další zboží dopravily do Prahy …..

….. svahy na pravém břehu se výrazně snížily a naopak na levém zvýšily. Způsoboval to další rozsáhlý ohyb řeky. Na jejím pravém břehu vznikly polnosti patřící k dvoru Častoboř zmiňovaném v latinské listině již v roce 1251. Byl tu rozsáhlý ovčín a na vltavských březích vládla pravá pastýřská idyla. Dvorec zmizel pod hladinou Slapské přehrady a na jeho nejvýše položených pozemcích byla v roce 1957 založena dnešní rekreační oblast Častoboř. Nejprve to byl stanový tábor TJ Tatran Sedlčany, později přibyla stálá rekreační zařízení podniků STROS Sedlčany (dnes MÚ Sedlčany) a BSS Brandýs nad Labem. Před rokem 1989 byla rekreační oblast využívána výhradně pro dětskou rekreaci. Tábor TJ Tatran Sedlčany je takto využíván dodnes…..

….. jiným magnetem pro ctitele přírody byl před zatopením Sejcký ostrov s písečnými plážemi, asi kilometr po proudu od Častoboře. Tam už před první světovou válkou Svojsíkovi stoupenci vztyčili stany a zažehli táborové ohně a vedle skautů tu pak tábořili i kanoisté…..

…. nedaleko se nachází keltské oppidum Hrazany. Toto místo, ideální pro rozsáhlé opevnění, si ve století předcházejícím narození Krista vyhlédli Keltové, kteří tehdy naši zem obývali. Při vykopávkách v letech 1950 až 1963 archeologové odhalili podstatný díl dvoukilometrové hradby a zbytky prozrazující práci starých řemeslníků – tkalců, kovolijců, šperkařů ……

Na těchto stránkách používáme soubory Cookies, které nám umožňují upřesnit obsah. Procházením těchto stránek s tímto souhlasíte.