Průběh tábora

Program tábora

Základem programu každého turnusu je táborová hra, jejíž náměty bývají různorodé – od určitých epoch dějin až po novodobá témata. Tak se na táboře rozvíjí příběh o starých Egypťanech, Řecích, indiánech, zlatokopech, ale i pohádkových či filmových hrdinech, který je dětem prezentován řadou připravených tématických scének a společných akcí (na konkrétní výčet táborových témat z posledních let se můžete podívat v galerii). Děti se tak mohou v průběhu tábora například vypravit na návštěvu velkolepé egyptské pyramidy, kde se potkají se starodávným faraonem, nebo mohou společně se zlatokopy rýžovat zlato na břehu jezera.
Tématický táborový program je doprovázen řadou soutěží a napínavých klání. Obvykle je celý tábor rozdělen na dvě identické poloviny, které mají v rámci táborové hry protichůdný záměr. Díky tomu se tyto poloviny, skládající se každá ze 6 oddílů (3 věkové skupiny v rámci obou pohlaví), předhání v různých soutěžích a děti tak bojují nejen za svůj oddíl, ale i za polovinu, ke které jejich oddíl náleží. To pomáhá zvyšovat motivaci dětí a jejich zápal do táborové hry. Obě poloviny se tak v rámci „celotáborovky“ předhání, která objeví více ukrytých pyramid, nebo například která postaví delší železnici napříč americkým kontinentem (v závislosti na tématu celotáborové hry). V rámci jednotlivých soutěží se střetávají proti sobě oddíly stejné věkové kategorie z protichůdných polovin. Díky tomu je zajištěno, že bývají soutěže velmi napínavé a vyrovnané až do poslení chvilky :). Tématická skladba soutěží je velmi pestrá – od pohybových aktivit, her ve vodě, pádlování, dovednostních soutěží až po logické či kreativní hry.

I když je táborová hra dominantou programu, jsou pro děti připraveny další tradiční táborové aktivity: všestranné sportovní vyžití ve vodě i na hřištích, táborové ohně, táborová pouť, cesta pohádkovým lesem, obměny televizních soutěží, výlety a vycházky, putovní tábory, přenocování pod širákem. Je toho hodně – a nikdo nemá čas na to, aby se nudil.

Každý den bývá ukončený večerním nástupem, na kterém se vyhodnotí všechny soutěže, zazní bojové pokřiky jednotlivých oddílů a představí se program na další den. Je to sešlost všech dětí a vedoucích, kterou si nedovedeme už ani představit bez různých legrácek, kde mají své přirozené místo roztodivné scénky vedoucích a také jednotlivých oddílů a samozřejmě i zpěv a veselý taneční rej. A je nám hodně dobře, když dozní tóny písně „Vítá nás zas ta stará Častoboř“, která se stala hymnou tohoto krásného tábora.

Značnou pozornost věnujeme tomu, aby si děti na táboře vzájemně pomáhaly, aby byly dobrými kamarády a snažily se být v chování pro ostatní vzorem. To je významný výchovný úkol, jehož pravidla formuluje Táborový řád. Tento dokument je vlastně pro děti morální apel, s kterým je v prvních dnech na táboře seznámí vedoucí oddílu.

Táborový řád

 • Vedoucí mého oddílu zastupuje na táboře vlastně moje rodiče. Proto budu plnit všechny jeho požadavky a prokazovat mu úctu. Stejně tak se budu chovat vůči všem vedoucím, praktikantům a pracovníkům tábora.
 • Budu kamarádem všem členům svého oddílu a všem dětem na táboře. Dle potřeby jim budu pomáhat a snažit se, abych nevyvolával(a) spory a hádky. Cítím-­li, že je mi ubližováno, obrátím se ihned na svého vedoucího.
 • Vyvaruji se toho, abych se dopustil(a) šikanování, tj. abych úmyslně, opakovaně napadal(a), pomlouval(a) druhé děti, fyzicky jim ubližoval(a), bral(a) jim jejich věci nebo je ničil(a), nutil(a) je, aby mi posluhovali, a tak jim připravoval(a) fyzickou i duševní bolest.
 • Budu dbát o bezpečnost svou vlastní i svých kamarádů. Proto se budu chovat ukázněně při všech činnostech, zejména pak při koupání a pádlování, kde opomenutí požadavků vedoucího může mít vážné důsledky.
 • Budu se snažit, abych při všech činnostech vystupoval(a) aktivně, abych byl(a) iniciativní a abych pro vítězství svého oddílu či vyššího celku, k němuž náležím, dal(a) všechny své síly a schopnosti. Mou nejvyšší snahou je být ostatním vzorem a příkladem.
 • Budu důsledně dodržovat denní režim. Budu dodržovat vzorně nástupy a po večerce nebudu opouštět svou chatku či stan.
 • Budu dbát o svou hygienu a plnit v tomto směru požadavky vedoucích a zdravotníků. Budu provádět řádně ranní úklid chatky či stanu, udržovat v čistotě ešus, před každým jídlem si mýt ruce a budu dbát na čistotu a pořádek v táboře.
 • Budu šetřit zařízení tábora. Jsem si vědom(a) toho, že rodiče musí uhradit škodu, kterou jsem způsobil(a).
 • Budu chránit přírodu, její rostliny a živočichy. Nebudu se v lese chovat jako na ulici nebo na hřišti, nebudu ořezávat kůru ze stromů.
 • Jsem si vědom(a) toho, že na táboře je přísný zákaz konzumace alkoholických a jiných omamných a návykových látek.
 • Jsem si vědom(a) toho, že za vážné či opakované porušení pravidel táborového řádu mohu být vyloučen(a) z tábora.

Režim dne:

 • 8:00 – Budíček (v neděli a po nočních akcích v 8:30).
 • 8:30 – Snídaně
 • Dopolední soutěže/program
 • 12:30 – Oběd
 • Polední klid
 • Odpolední soutěže/program
 • 15:30 – Svačina
 • Odpolední soutěže/program
 • 18:30 – Večeře
 • 19:30 – Nástup
 • 20:00 – Druhá večeře (v závislosti na ukončení nástupu)
 • 21:00 – Večerka

Stravování na táboře

Denně se podává pět jídel: snídaně s teplým nápojem, teplý oběd, svačina, teplá večeře, druhá večeře. Pokud jde o pitný režim, je v jídelně stále uzavřená nerezová nádoba s čajem nebo šťávou a samozřejmě je neustále k dispozici pitná voda. Jídla připravuje tým pěti kuchařek (kuchařů): hlavní kuchařka, dvě kuchařky a dvě pomocné kuchařky. Funkci hlavní kuchařky vykonávají kvalifikované pracovnice, které vaří a nebo vařily ve školních jídelnách a mají dlouholetou praxi v přípravě jídel pro děti.

Kuchyň má veškeré potřebné vybavení na přípravu jídla pro daný počet strávníků a během léta v ní provádí Okresní hygienická stanice několikrát kontrolu.

Děti si musí přivézt na tábor sadu jídelních misek (malý ešus-polévka, velký ešus-hlavní jídlo, víčko-salát, kompot) s příborem, kelímkem na nápoje a utěrkou. Udržování jídelní soupravy v čistotě je součástí jejich táborové výchovy k hygieně.

Zdrojem pitné vody na táboře je vlastní studna s velmi vydatným a kvalitním pramenem. Vzorek odebrané vody musí být před táborem předložen ke schválení okresní hygienické stanici, jinak by tábor nemohl být zahájen.


Zdravotní péče, hygiena, zdravotní doklady

Za zdravotní péči a hygienu zodpovídají dva kvalifikovaní zdravotníci.

Jejich úkolem je prevence, která vede ke snížení onemocnění a úrazů. Ošetřují na táboře drobná zranění a nemoci, se závažnějšími případy se obracejí na Sedlčanskou či Příbramskou nemocnici. Rovněž se podílejí na zdravotní osvětě mezi dětmi.

První den na táboře se dostaví děti v oddílech ke zdravotnímu filtru. Při této prohlídce je hlavní pozornost soustředěna na cizopasníky ve vlasech dětí, na možné zdroje infekčních krčních onemocnění a na kožní nemoci či defekty. Zároveň zdravotníci u každého dítěte zjišťují, jaké mají zdravotní potíže, jaké léky používají a zajišťují jejich řádnou aplikaci. Pokud je nutné, provádí se zdravotní filtr i v průběhu tábora. Při vážnějším úrazu či onemocnění informují zdravotníci rodiče dítěte a domluví další postup při léčení.

Možnost denního koupání v přehradě a sprchy s teplou vodou přispívají k dobré úrovni v oblasti hygieny. Oddíloví vedoucí i zdravotníci dbají u dětí na dodržování hygienických zásad (především pak u těch nejmenších).

Při nástupu do tábora je nutno u autobusu odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzuje rodič, je součástí přílohy č.1) a Posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzuje dětský lékař). Bez těchto dokumentů nemůže být dítě do tábora přijato. Oba dokumenty jsou ke stažení na našem webu.

Jestli bylo dítě před táborem na Škole v přírodě, museli rodiče rovněž předložit Posudek o zdravotní způsobilosti. Tento doklad má platnost jeden rok. Je možné tedy tento doklad (jeho kopii) předložit i pro tábor.


Vybavení tábora

Děti jsou ubytovány v 35 dvoulůžkových stanech s dřevěnou podlážkou a podsadou a v 55 dvoulůžkových chatkách. V prostorách stanů a v každé podkově chatek (uskupení 8 chatek) jsou umístěny stoly s lavicemi pro odpočinek dětí, psaní dopisů, kreslení a rukodělné práce.

V táboře jsou 4 elektrifikované budovy: nová klubovna, stará klubovna, jídelna s kuchyní a ošetřovna s ubytováním pracovníků tábora. Dvě místnosti v nové klubovně, veranda staré klubovny a jídelna mohou posloužit jako úkryt při dlouhotrvajícím dešti a probíhá v nich také „mokrý program“.

Prostorná travnatá louka u vody je určena nejen k opalování, ale také ke sportovním soutěžím a hrám. Fotbálek, volejbal či vybíjenou si děti mohou zahrát na dvou volejbalových hřištích, které jsou umístěny přímo v areálu tábora. Na verandě staré klubovny jsou připraveny dva stoly pro stolní tenis. K zapůjčení je pro děti připravené různé sportovní vybavení (balóny na fotbal, volejbal a vodní sporty, létající talíře, vybavení na badminton, líný tennis, stolní tennis a mnoho dalších sportů a aktivit).

Na boční stěně jídelny je umístěna 6 m vysoká horolezecká stěna. Za oběma klubovnami je instalována opičí dráha a různé lanové prolézačky. Přes bramborovou zátoku (na jejích březích se škrábou brambory) jsou upevněna lana pro její přechod. Na pláži u vody možno přecházet slackline. Nutno připomenout, že využívání těchto zařízení se provádí organizovaně za účasti vedoucího oddílu, který zodpovídá za bezpečnost dětí. Tak např. přechod bramborové zátoky nesmí provádět oddíly malých dětí.

Výhodná poloha tábora u Slapské přehrady umožňuje skvělé sportovní vyžití u vody, která je několik kroků od chatek a stanů. Jde především o organizované koupání dětí a pádlování v oddílech za dozoru vedoucích oddílů a při využití všech pravidel bezpečnosti dětí. K pádlování je tábor vybaven 9 osmimístnými pramicemi s laminátovými pádly a dostatečným množstvím certifikovaných plovacích vest.

Na to, jak to v táboře vypadá, se můžete podívat v naší galerii.


Doporučujeme vzít s sebou

 • šněrovací boty  (pro vycházky do lesa)
 • sportovní obuv
 • staré tenisky, páskové sandály (pro soutěže ve vodě)
 • ponožky, spodní prádlo, kapesníky, trička, trenýrky, svetr (mikinu)
 • pláštěnku do deště (nepromokavou bundu)
 • čepici, šátek, plavky, ručníky
 • tmavé brýle, opalovací krém, batůžek (pro jídlo a pití při vycházkách)
 • kapesní svítilnu, láhev na pití, psací potřeby, kapesní nůž, kapesné cca 400 Kč
 • průkaz zdravotního pojištění (kopie), užívané léky
 • pro stravování je nutná  jídelní souprava (ešus), příbor a kelímek
 • k vybavení tábora patří  spací pytel, děti si však mohou přivézt svůj vlastní
 • polštář(ek) na spaní
 • vhodné jsou hudební nástroje a fotoaparát (ne drahé), karetní hra
 • dražší oblečení označte jménem dítěte (stačí fixem)
 • pohledy, obálky, známky, baterie do svítilen si mohou děti koupit na táboře
Doporučujeme nechat doma
 • mobily
 • šperky
 • drahé hodinky
 • elektronické přehrávače
 • rybářské potřeby

Nemůžeme zabezpečit jejich úschovu, a proto také nebereme zodpovědnost za jejich poškození, ztrátu nebo zcizení

Na těchto stránkách používáme soubory Cookies, které nám umožňují upřesnit obsah. Procházením těchto stránek s tímto souhlasíte.