Výlet 2020/05 – Přihláška

Prosíme vyplňte pečlivě všechny informace níže. Po odeslání přihlášky vám přijde obratem potvrzení a platební instrukce na Váš email, který zadáte v rámci přihlášky. Do 14 dní od podání přihlášky je nutné zaplatit výlet, teprve tím se stává Vaše přihláška platnou.

V případě zrušení celé akce z důvodu na straně organizátora nebo z důvodu nemožnosti konání akce z důvodu výskytu koronaviru bude vrácena platba v plné výši.

Přihlášku vyplňujte prosím s diakritikou!

Informace o rodiči

Na tento email bude odesláno potvrzení přihlášky.
Telefoní číslo ve formátu bez předčíslí (XXXXXXXXX)
Sem napište doplňující kontaktní údaje (druhé telefonní číslo, kontakt na druhého rodiče atd.).

Počet dětí a jejich údaje


Po kliknutí na jinou volbu může chvíli trvat, než se znovu načte formulář. Mějte prosím strpení. Společnou přihlášku lze poslat pouze pro sourozence. Na výlet lze přihlásit pouze děti, které jsou již přihlášeny alespoň na jeden z turnusů našeho letního tábora Častoboř v létě 2020. Případní zájemci mimo tento okruh se mohou přihlásit jen po předchozí domluvě s hlavními organizátory výletu a jen v případě, že by nebyla naplněna kapacita.

Rekapitulace a cena

V sekci níže najdete shrnutí Vaší přihlášky a informaci o celkové ceně. Všechny tyto údaje Vám přijdou i do potvrzujícího emailu - není třeba si je nyní opisovat. Zároveň Vám pošleme variabilní symbol, který je nutné při platbě uvést.

ID přihlášky:

Celková cena:

Plnou cenu je nutné zaplatit do 14 dní od podání přihlášky - teprve tím se stane Vaše přihláška platnou!


Storno podmínky

- V případě zrušení celé akce z důvodu na straně organizátora nebo z důvodu nemožnosti konání akce z důvodu výskytu koronaviru bude vrácena platba v plné výši.
- účast je odhlášena do 30. 4. 2020: 200 Kč (bude vráceno 350 Kč)
- účast je odhlášena 1. 5. 2020 nebo později: z organizačních důvodů nelze platbu vrátit, proběhne kompenzace na základě vzájemné dohody
- dítě je odhlášeno ze zdravotních důvodů a je to doloženo lékařským potvrzením: vrací se platba na základě vzájemné dohody
- dítě způsobí škodu na majetku třetích stran či dopravním prostředku: rodiče jsou povinni ji uhradit

Vyplněním a odesláním formuláře poskytujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dále v souladu s nařízením Evropské Unie (GDPR) souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři. Tyto informace využijeme pouze pro potřeby evidence přihlášek, práci s dětmi na táboře a pro komunikaci s rodiči. Prohlašujeme, že žádné z těchto informací neposkytneme třetí straně s výjimkou jména a data narození za účelem pojištění dětí. Kompletní informace o nakládání s Vašemi osobními údaji si můžete přečíst na této stránce.