3.turnus přihláška

Častoboř - přihláška 3. turnus 2024

Prosíme vyplňte pečlivě všechny informace níže. Po odeslání přihlášky vám přijde obratem potvrzení a platební instrukce na Váš email, který zadáte v rámci přihlášky. Do 14 dní od podání přihlášky je nutné zaplatit závaznou zálohu, teprve tím se stává Vaše přihláška platnou.

Pro každý turnus je potřeba podat samostatnou přihlášku!
Přihlášku vyplňujte prosím s diakritikou!


Informace o rodiči

Na tento email bude odesláno potvrzení přihlášky.
Sem napište doplňující kontaktní údaje (druhé telefonní číslo, kontakt na druhého rodiče atd.).

Počet dětí a jejich údaje


Společnou přihlášku lze poslat pouze pro sourozence.

Vyplňte informace o prvním přihlašovaném dítěti

Nejprve vyberte rok, pak měsíc a den. Věk dítěte v době tábora může být od 7-15 let. Starší či mladší děti mohou jet pouze výjimečně po předchozí konzultaci s hlavním vedoucím daného turnusu. U nejmenších dětí doporučujeme, aby mělo dítě dokončenou první třídu.
Sem napište shrnutí, zda dítě bere nějaké léky či zda má nějaká zdravotní omezení. Podrobné zdravotní informace budete vyplňovat před nástupem do tábora v "Potvrzení o zdravotním stavu dítěte".
Sem napište jakékoliv doplňující informace.
Přesné místo předání upřesníme s předstihem před táborem. Obvykle se jedná o parkoviště Koupelny Ptáček v Sedlčanech (zdarma v rámci ceny poukazu) a autobusové nádraží Praha Stodůlky (za příplatek).

Vyplňte informace o druhém přihlašovaném dítěti

Nejprve vyberte rok, pak měsíc a den. Věk dítěte v době tábora může být od 7-15 let. Starší či mladší děti mohou jet pouze výjimečně po předchozí konzultaci s hlavním vedoucím daného turnusu. U nejmenších dětí doporučujeme, aby mělo dítě dokončenou první třídu.
Sem napište shrnutí, zda dítě bere nějaké léky či zda má nějaká zdravotní omezení. Podrobné zdravotní informace budete vyplňovat před nástupem do tábora v "Potvrzení o zdravotním stavu dítěte".
Sem napište jakékoliv doplňující informace.
Přesné místo předání upřesníme s předstihem před táborem. Obvykle se jedná o parkoviště Koupelny Ptáček v Sedlčanech (zdarma v rámci ceny poukazu) a autobusové nádraží Praha Stodůlky (za příplatek).

Vyplňte informace o třetím přihlašovaném dítěti

Nejprve vyberte rok, pak měsíc a den. Věk dítěte v době tábora může být od 7-15 let. Starší či mladší děti mohou jet pouze výjimečně po předchozí konzultaci s hlavním vedoucím daného turnusu. U nejmenších dětí doporučujeme, aby mělo dítě dokončenou první třídu.
Sem napište shrnutí, zda dítě bere nějaké léky či zda má nějaká zdravotní omezení. Podrobné zdravotní informace budete vyplňovat před nástupem do tábora v "Potvrzení o zdravotním stavu dítěte".
Sem napište jakékoliv doplňující informace.
Přesné místo předání upřesníme s předstihem před táborem. Obvykle se jedná o parkoviště Koupelny Ptáček v Sedlčanech (zdarma v rámci ceny poukazu) a autobusové nádraží Praha Stodůlky (za příplatek).

Vyplňte informace o čtvrtém přihlašovaném dítěti

Nejprve vyberte rok, pak měsíc a den. Věk dítěte v době tábora může být od 7-15 let. Starší či mladší děti mohou jet pouze výjimečně po předchozí konzultaci s hlavním vedoucím daného turnusu. U nejmenších dětí doporučujeme, aby mělo dítě dokončenou první třídu.
Sem napište shrnutí, zda dítě bere nějaké léky či zda má nějaká zdravotní omezení. Podrobné zdravotní informace budete vyplňovat před nástupem do tábora v "Potvrzení o zdravotním stavu dítěte".
Sem napište jakékoliv doplňující informace.
Přesné místo předání upřesníme s předstihem před táborem. Obvykle se jedná o parkoviště Koupelny Ptáček v Sedlčanech (zdarma v rámci ceny poukazu) a autobusové nádraží Praha Stodůlky (za příplatek).

Rekapitulace a cena

V sekci níže najdete shrnutí Vaší přihlášky a informaci o celkové ceně. Všechny tyto údaje Vám přijdou i do potvrzujícího emailu - není třeba si je nyní opisovat. Zároveň Vám pošleme variabilní symbol, který je nutné při platbě uvést.

Cena přihlášek:
Sourozenecká sleva:
Cena dopravy:
Celková cena:

Rozdělení ceny na zálohu a doplatek

Ze všeho nejdříve je nutné zaplatit závaznou zálohu do 14 dní od podání přihlášky - teprve tím se stane Vaše přihláška platnou!

Závazná záloha (splatná do 14 dní):
Doplatek přihlášky (splatný 15.5.2024):